tiistai 6. lokakuuta 2009

Krav Maga


Krav Maga on nykyaikainen, monipuolinen, yksinkertainen ja suoraviivainen itsepuolustusmenetelmä. Harjoittelemamme Krav Maga on Suomen Krav Maga Liiton tyylisuunnan mukaista, jossa otetaan huomioon muunmuassa suomalainen lainsäädäntö itsepuolustustilanteissa.

Laji on alunperin israelilainen, ja kehitetty sotilaskäyttöön, mutta vuosien saatossa on kehitetty myös siviileille ja lainvalvojille soveltuvat versiot.

Menetelmässä on yhä erotettavissa kolme hieman toisistaan poikkeavaa näkökulmaa harjoittelulle: sotilaskäyttö, viranomaiskäyttö ja itsepuolustuskäyttö. Sotilaskäytön ja itsepuolustuskäytön periaatteet ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta itsepuolustuskäytössä tulee korostuneesti esille lainsäädännön huomioonottaminen.

Viranomaiskäytön lähtökohtana on myös vallitsevat säädökset voimakäytöstä. Suoritustekniikassa keskitytään enemmän hallintaotteisiin kun taas sotilas- ja itsepuolustuskäytössä lähtökohtana on vastustajan eliminointi (sotilaskäyttö) tai hyökkäyksen pysäyttäminen (itsepuolustuskäyttö).

Krav Magan toiminta-ajatus


Krav Maga perustuu hyökkäämiseen. Ajatuksena on estää hyökkääjän toiminta mahdollisimman tehokkaasti hyökkäämällä itse vastaan heti, kun se on mahdollista. Itsepuolustuksessa lainsäädäntö määrittelee fyysisen itsepuolustuksen käyttötilanteet. Lainsäädäntönäkökulma tekeekin harjoittelusta entistä kiinnostavampaa!

Krav Magan lähtökohtana on luonnollisen reagoinnin vahvistaminen siten, että henkilö kykenee äkillisessäkin tilanteessa puolustautumaan reagoimalla tilanteeseen oikein. Krav Magan tekniikat ovat sinänsä osa luonnollista reagointia erityyppisistä lähtötilanteista (istuma-asennosta, seisten, henkisesti valmiina kohtaamaan uhka, täysin yllättäen syntyvä tilanne jne…), jotka menetelmässä nivotaan yhteen vastaamalla samankaltaisiin hyökkäyksiin samankaltaisella ratkaisulla.

Krav Magan harjoittelu - itsepuolustusnäkökulma

Menetelmässä harjoitellaan miten irrottautua otteista ja kuinka torjua lyönti- sekä potkuhyökkäyksiä, jotka toimivat myöhemmin pohjana erityyppisiä aseellisia hyökkäyksiä vastaan toimimisessa. Puolustautumista harjoitellaan soveltaen samantyyppisiä ratkaisuja eri lähtökohtatilanteisiin. Krav Maga valmistaa henkilön puolustautumaan niin maassa, pystyssä, valoisassa ja pimeässä, kuin liukkaalla, pehmeällä ja kovallakin alustalla. Mitä runsaammin aikaa harjoitteluun käytetään, sen haastavampiin olosuhteisiin voidaan edetä ja huomataan kuinka sama toimintamalli pelaa!

Nykyaikaiseen itsepuolustusharjoitteluun kuuluu olennaisena osana myös viestinnän harjoittelu puheella ja keholla. Oppiminen on nopeaa, kun harjoiteltava reagointimalli (”tekniikka”) sidotaan realistiseen tilanteeseen eli ”skenaarioon”.

Harjoitukset

Harjoitukset ovat tyypillisesti 60-90 min pituisia. Harjoitus jakautuu osiin, jolloin harjoittelusta tulee mielekästä, fyysisesti järkevällä tavalla haastavaa sekä hauskaa.

Harjoituksen aloitusvaiheessa (alkuverryttely) yleensä esitellään erilaisten sykettä kohottavien harjoitteiden kautta harjoituksessa käsiteltävä aihepiiri. Samalla lihaksisto valmistetaan toimimaan ja vältetään turhia harjoittelussa syntyviä vammoja.

Aloitusvaihetta seuraa opetusvaihe, jossa opetellaan suorittamaan harjoiteltava toimintamalli. Vaiheessa esitellään kyseinen ”ongelma” ja haetaan esimerkkitilanne. Tämän jälkeen käydään läpi oikeita suorituksia vahvistamaan reaktiota.

Opetusvaiheesta siirrytään luonnollisesti harjaantumisvaiheeseen, jossa suoritukseen tuodaan realistista nopeutta.

Harjaantumisvaihetta seuraa skenaariovaihe, jossa yhdistetään fyysiseen toimintamalliin viestintä.

Lopuksi harjoitetaan fyysistä kuntoa erilaisten harjoitteiden kautta tavoitteena vahvistaa kuntoa ja jaksamista.Asustus


Krav Magaa voidaan harjoitella ja tuleekin harjoitella siinä asussa, missä yleensä liikutaan. Harjoituksissa käytetään yleisesti SKML:n virallista harjoitteluasua, joka on valkoinen t-paita ja mustat housut. Seuroilla on vapaus ohjata asustusta kulloinkin harjoiteltavan aiheen tarpeisiin sopivaksi.

Suojukset

Krav Maga on kontaktilaji. Kontaktia ei harjoituksissa suoriteta täydellä teholla ilman riittäviä suojia. Yleisesti käytettäviä suojia ovat säärisuojat, alasuojat, hammassuojat, pääsuoja sekä avosormityyppiset hanskat. Suojien käyttäminen tekee harjoituksesta turvallista! Ei liene järkevää harjoitella itsepuolustusta, jossa rikkoo itsensä eikä pysty sen vuoksi puolustautumaan?

Harjoittelun alussa et tarvitse suojia. Voit tulla siis rauhallisin mielin harjoituksiin ja ohjaaja kertoo lisää suojien käytöstä, mitä suojia kannattaa hankkia ja mistä hankinnat voi tehdä. Useilla seuroilla on omille jäsenille tarkoitettu varustemyynti, jolloin ei tarvitse tuhlata aikaa suojien etsiskelyyn.
Kenelle Krav Maga sopii?

Krav Maga on tarkoitettu kaikille yli 18 vuotta täyttäneille puhdasmaineisille henkilöille. Krav Magan ominaispiirre on, että se mukautuu yksilön mukaan käytettäväksi välineeksi. Tällöin esim. polvivamma, joka estää joidenkin harjoitteiden tekemisen, ei muodostu kynnykseksi aloittaa Krav Maga -harrastusta. Täytyyhän sinun kyetä puolustamaan itseäsi vammasta huolimatta, eikö?

Useasti kysytään vaadittavaa kuntotasoa. Harjoitukset rakentuvat yksilöllisesti eli jokainen ”taistelee” itseään vastaan ja ryhmässä itsensä ylittäminen on helpompaa. Rohkeasti salille mukaan toimintaan ja siinä se kunto kasvaa ikään kuin huomaamatta!

Jos jäi jotain epäselvää, niin kysy ihmeessä. Alapuolelta löytyy osoite.

heracles.valkeakoski@gmail.com


0 Comments:

Post a Comment 

blogger templates | Make Money Online